Ceny

Ceny produkcí jsou příznivé, domlouvány výhradně telefonicky, nebo emailem.

Hlavním faktorem je počet účinkujících (možno 3-6) a délka programu.

Cestovné je účtováno taxou 5,50 Kč/km.